Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови
 
Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

ЕЛЕКТРОНСКА ОГЛАСНА ТАБЛА

НЕКРЕТНИНЕ

Редни број
Број предмета
Датум продаје
Продаја по реду
1
08.05.2018.
прва
2
20.12.2017.
друга
3
15.08.2017.
друга
4
08.06.2017.
прва
5
22.05.2017.
друга
6
08.05.2017.
прва
7
14.06.2017.
друга
8
12.05.2017.
прва

ПОКРЕТНА ИМОВИНА

Редни број
Број предмета
Датум продаје
Продаја по реду
1
07.09.2017.
прва
2
24.08.2017.
прва
3
19.05.2017.
друга
4
05.05.2017.
прва
5
23.05.2017.
прва
6
15.08.2016.
друга
7
08.06.2017.
непосредна погодба
8
06.10.2016
друга
9
05.06.2016.
друга
10
02.06.2016.
прва

@ 2011 Основни суд Неготин