Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови
 
Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

ЕЛЕКТРОНСКА ОГЛАСНА ТАБЛА

НЕКРЕТНИНЕ

Редни број
Број предмета
Датум продаје
Продаја по реду
1
стављање ван снаге
прва
2
20.12.2017.
друга
3
15.08.2017.
друга
4
08.06.2017.
прва
5
22.05.2017.
друга
6
08.05.2017.
прва
7
03.09.2019.
друга
8
12.05.2017.
прва
9
06.02.2019.
прва
10
10.07.2019.
друга
11
10.07.2019.
друга
12
10.07.2019.
прва
13
27.11.2019.
друга
14
04.09.2019.
прва
15
04.09.2019.
СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ

ПОКРЕТНА ИМОВИНА

Редни број
Број предмета
Датум продаје
Продаја по реду
2
24.08.2017.
прва
3
19.05.2017.
друга
4
05.05.2017.
прва
5
23.05.2017.
прва
6
15.08.2016.
друга
7
08.06.2017.
непосредна погодба
8
06.10.2016
друга
9
05.06.2016.
друга
10
02.06.2016.
прва
11
23.12.2019.
друга

ОСТАЛИ ОГЛАСИ

Редни број
Број предмета
Датум постављања
Врста огласа
1
20.02.2023.
привремени заступник
2
03.03.2023.
привремени заступник

@ 2011 Основни суд Неготин