Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови

Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 

ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА РАДИ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ - аутор Дарко Прстић

СУДСКИ И УПРАВНИ СИСТЕМ НА ПРОСТОРУ НЕГОТИНСКЕ КРАЈИНЕ- аутор Дарко ПрстићСУДСКА ПРАКСА

 

На овој страници можете се упознати са одлукама Основног суда у Неготину које су оцењене као значајне за судску праксу, а које су разврстане према >>Номенклатури<< одељења судске праксе.

Све одлуке пре објављивања се анонимизују у складу са:

>>Правилником о минимуму анонимизације судских одлука<< 

 

@ 2011 Основни суд Неготин