Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови
 
Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

ОБАВЕШТЕЊА

Наслов обавештења
Датум објаве
Обавештење о спровођењу јавног конкурса .
Основни суд у Неготину оглашава јавни конкурс за попуњавање радног места на неодређено време и то :

- ЗАПИСНИЧАР - 1 извршилац
 
- Оглас можете преузети овде  конкурс>>
 
-Образац пријаве на конкурс преузмите>>
-Питања за проверу општих функционалних компетенција преузмите>>
-Пример теста дигитална писменост преузмите>>
-Пример теста-пословна комуникација преузмите>>
19.10.2022.
Обавештење о одређивању лица за заштиту података о личности
- Одлуку преузмите овде>>
Контакт подаци именованог лица:
Ненад Ђорђевић - виши судијски сарадник
мејл адреса: uprava@ne.os.sud.rs
контакт телефон: 019/542-158
18.11.2019.

@ 2011 Основни суд Неготин