Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови
 
Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

17.07.2019. године - ПРВА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ "ЈНМВ 1/19".

Основни суд у Неготину расписао је прву јавну набавку мале вредности - НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  за потребе Основног суда у Неготину.

Рок за подношење понуда је   12.08.2019. године у 10.00 часова.

Позив за подношење понуда можете преузети  овде>>

Конкурсну документацију  можете преузети  овде>>


 

@ 2011 Основни суд Неготин