Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови

Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

КОНТАКТ

 

ОСНОВНИ СУД У НЕГОТИНУ
Адреса:

Трг Стевана Мокрањца 1
19 300 Неготин
ПАК 614 626

Телефон:
+381 19 542 158
Факс:
+381 19 542 158
Мејл адреса
WEB сајт

 

СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КЛАДОВУ
Адреса:

22. септембра бб
19 320 Кладово

Телефон:
+381 19 801 284
Факс:
-
Мејл адреса
WEB сајт

 

 

@ 2011 Основни суд Неготин