Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови

Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

СУДИЈЕ

Одлуком Високог савета судства о избору судија на сталну функцију у судовима опште и посебне надлежности за судије Основног суда у Неготину изабрано је укупно 10 судија и то:

1. судија Љиљана Милојковић, Председника суда
2. судија Милан Блендић распоређен у кривичној материји
3. судија Миленија Николић распоређена у кривичној материји
4. судија Јасмина Дамњановић распоређена у извршној материји
5. судија мр.Јулијанара Могош-Живковић распоређена у кривичној материји
6. судија Срђан Стојановић распоређен у грађанској материји
7. судија Бисерка Пацић распоређенa у грађанској материји
8. судија Снежана Бађић-Стаменов распоређена у грађанској материји
9. судија Десимир Јовановић распоређен у грађанској материји
10.судија Драгица Томић-Стојковић распоређена у грађанској материји
11.судија Драгана Антоновић распоређена у грађанској материји
12.судија Дарко Прстић распоређен у грађанској материји

 

 

 

 


 

@ 2011 Основни суд Неготин