Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови

Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

ЖИРО РАЧУНИ ОСНОВНОГ СУДА НЕГОТИН

НАМЕНА
рачуни
Рачун судских такси
840-29660845-58
Рачун казни и трошкова поступка
840-29626-845-14
Рачун депозита
840-280802-70

 

Пример попуњавања уплатнице за рачун судских такси:

 

Пример попуњавања уплатнице за рачун казни, трошкова поступка и рачун депозита:


@ 2011 Основни суд Неготин