Почетна страна
Надлежност
Унутрашње уређење
Формулари, таксе, рачуни
Јавност рада
Информатор
Публикације и судска пракса
Контакт
Корисни линкови

Трг Стевана Мокрањца 1
19300 Неготин

  

ФОРМУЛАРИ

ФОРМУЛАР
преузми
Захтев за издавање уверења да се не води поступак
Захтев за разгледање списа
Захтев за издавање преписа или фотокопирање докумената
Захтев архиви за доставу списа
Захтев за издавање потврде да није покренут бракоразводни спор

 

@ 2011 Основни суд Неготин